||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE            ||             INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH          ||

Informacja o realizacji projektów POKL

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: Maria Bednarz
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 15
tel. 4196123

e-mail:
e-mail: