||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||          NABÓR NA STANOWISKO II ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO          ||

Postanowienia 2017

PDFPostanowienie.pdf dot. przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu przetwórstwa spożywczego z częścią socjalno-biurową
PDFPostanowienie.pdf zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie Zakładu Przetwórstwa Ryb Miejsce w miejscowości Miejsce"