||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

Zawiadomienia i obwieszczenia 2017

PDFZawiadomienie.pdf (571,34KB) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „ realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów na działce nr 389/4 w Świerczowie
PDFZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.pdf (229,13KB)
PDFZawiadomienie.pdf (50,16KB)  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie zakładu przetwórstwa spożywczego z częścią socjalno - biurową"
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.PDF (458,15KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.PDF (588,84KB)  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
PDFZawiadomienie.pdf (39,80KB)  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie stacji bazowej sieci komórkowej w Bąkowicach