||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE            ||             INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH          ||

Projekt - Aktywizacja Zawodowa Drogą do Samodzielności