Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu