||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu