||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

Sołectwo Zbica

Józef Nowicki Zbica.jpeg

Sołtys wsi Nowicki Józef 


 
 

Obręb wsi według miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego

Zbica.jpeg

Legenda 

Legenda.jpeg

JPEGLegenda.jpeg