||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

Sołectwo Wężowice

Jan Kozłowski Wężowice.jpeg

Sołtys wsi Kozłowski Jan

 


 

Obręb wsi według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wężowice.jpeg

Legenda

Legenda.jpeg

   JPEGLegenda.jpeg