||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

Sołectwo Wężowice

Jan Kozłowski Wężowice.jpeg

Sołtys wsi Kozłowski Jan

 


 

Obręb wsi według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wężowice.jpeg

Legenda

Legenda.jpeg

   JPEGLegenda.jpeg