||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

Zarządzenia wewnętrzne

PDFZarządzenie Nr 15-2016 Wójta Gminy Świerczów z dnia 7 lipca 2016.pdf w sprawie postępowania pracowników Urzędu Gminy Świerczów wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej