||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

Sołectwo Grodziec

Adam Pustelnik Grodziec.jpeg

Sołtys wsi Pustelnik Adam

 


 

Obręb wsi według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennnego  

Grodziec.jpeg

Legenda

Legenda.jpeg

JPEGLegenda.jpeg