||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

Sołectwo Starościn

Andrzej Gienieczko Starościn.jpeg

Sołtys wsi Gienieczko Andrzej


 

 

Obręb wsi Starościn według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

STAROŚCIN.jpeg

Legenda 

Legenda.jpeg