||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Zarządzenie NR 147/2016 Wójta Gminy Świerczów z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Świerczowie