||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

Sołectwo Gola

Paweł Rudek Gola.jpeg

Sołtys wsi Rudek Paweł

 


 

Obręb wsi Gola według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
GOLA.jpeg

 

Legenda

Legenda.jpeg