||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||

Sołectwo Gola

Paweł Rudek Gola.jpeg

Sołtys wsi Rudek Paweł

 


 

Obręb wsi Gola według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
GOLA.jpeg

 

Legenda

Legenda.jpeg